Het middagprogramma

Hoe zit het met de praktijkvoorbeelden?

Het middagprogramma bestaat uit ongeveer 50 excursies, workshops of sessies. Van deze 50 excursies, workshops of sessies organiseert de VNG 25 sessies. De andere helft mogen wij als regio invullen. Tijdens een werksessie met en bij de VNG hebben we aan elke inhoudelijke sessie die zij organiseren een praktijkvoorbeeld uit Westfriesland kunnen koppelen. We kunnen daarmee stellen dat we als regio geen 25, maar 50 sessies invullen. Een opbrengst om trots op te zijn!


We zijn weer een stap verder in de organisatie van het middagprogramma. Het projectteam is samen met collega’s uit alle gemeenten druk bezig met de middagsessies. Bijvoorbeeld met het checken en reserveren van locaties, ondernemers betrekken en de juiste mensen koppelen aan de beleidsmedewerkers van de VNG. Over een kleine maand moeten de grootste lijnen staan. Die delen we dan graag met u.

Foto door Martin Cordes