Organisatie

Binnen Westfriesland werken wij projectmatig. Volgens het projectmatig werken principe is het VNG Jaarcongres 2020 vastgesteld als een project. Daarom heeft het project een bestuurlijk opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever en besluitvormend orgaan. De bestuurlijk opdrachtgever is Jan Nieuwenburg, burgemeester van gemeente Hoorn. De ambtelijk opdrachtgever is Jaap Zwaan, gemeentesecretaris van gemeente Medemblik. Het besluitvormend orgaan is een aangestelde regionale stuurgroep. Het projectteam bestaat uit een projectleider en zeven projectmedewerkers.

Jaap Zwaan

Ambtelijk opdrachtgever

Jan Nieuwenburg

Bestuurlijk opdrachtgever

Stuurgroep


De regionale stuurgroep stuurt op de resultaten, planning en het proces zoals dat in het projectplan is vastgelegd. De stuurgroep stuurt ook op eventuele belemmeringen (issues). Ze zorgt ervoor dat de projectgroep alle rust en ruimte krijgt om dit project vorm en invulling te geven. De stuurgroep neemt uiteindelijk ook de beslissingen die binnen de gestelde kaders van het projectplan vallen. Bijvoorbeeld de invulling van het middagprogramma, avondprogramma en de begroting. Elk stuurgroeplid vertegenwoordigt een regionaal overleg, zoals de VVRE en Madivosa. Alle zeven gemeenten zijn bestuurlijk vertegenwoordigd in de stuurgroep.


De stuurgroep bestaat uit:

  • de burgemeesters Jan Nieuwenburg (Hoorn, voorzitter), Gertjan Nijpels (Opmeer) en Ronald Wortelboer (Stede Broec),
  • wethouders Esther Heutink (Enkhuizen), Joset Fit (Medemblik) en Marjon van der Ven (Hoorn)
  • griffier Jan Commandeur (Drechterland)
  • de gemeentesecretarissen Jaap Zwaan (Medemblik) en Answerd Beuker (Koggenland).

Driehoek


Voor de aansturing van de dagelijkse gang van zaken is een driehoeksoverleg. Dat is een overleg tussen de bestuurlijk opdrachtgever, de ambtelijk opdrachtgever en de projectleider. Hierin worden ook de vergaderingen van de stuurgroep voorbereid.

Klankbordgroep raadsleden


Een goede vertegenwoordiging van raadsleden is belangrijk. De griffiers hebben het initiatief genomen om een regionale klankbordgroep van raadsleden in te stellen. De raadsleden in de klankbordgroep zijn ambassadeurs van het VNG Jaarcongres in hun eigen gemeenteraad. In de bijeenkomsten bepalen de raadsleden zaken zoals de manier waarop alle raadsleden worden ge├»nformeerd en de rol van raadsleden tijdens het congres. Maar we gaan ook samen aan het werk, bijvoorbeeld door het verzamelen van idee├źn voor het middagprogramma. De klankbordgroep bepaalt zelf hoe vaak ze bij elkaar komen en wat de agenda van de bijeenkomst is.