Het VNG Jaarcongres bestaat uit vier onderdelen:

  1. Centraal congres
  2. Middagprogramma met excursies, workshops en sessies
  3. Avondprogramma
  4. Algemene Ledenvergadering

Centraal congres en algemene ledenvergadering


De onderdelen ‘centraal congres’ en ‘algemene ledenvergadering’ vinden plaats in de IJsbaan de Westfries. Het centraal congres is op dinsdagochtend. In dit centraal congres vallen onder andere de inhoudelijke sprekers en de beursvloer. De algemene ledenvergadering is op woensdagochtend. De voorzitter van de VNG houdt dan zijn jaarrede. De Minister van Binnenlandse Zaken houdt ook een toespraak.


Deze twee onderdelen zijn de verantwoordelijkheid van de VNG. Het jaarcongres heeft elk jaar een thema. Ook hierover gaat de VNG. Onze invloed op de twee onderdelen en het thema is beperkt. Wel kunnen we de VNG goed adviseren over wat past bij Westfriesland en wat een logische match is.

Middagprogramma


Het middagprogramma bestaat uit ongeveer 50 excursies, workshops of sessies. Van deze 50 excursies, workshops of sessies organiseert de VNG 25 sessies. De sessies zijn veelal inhoudelijk over vraagstukken en beleid waar veel gemeenten mee te maken hebben. De VNG heeft aan ons gevraagd om met hun mee te denken over mogelijke locaties in de regio waar deze sessies kunnen plaatsvinden. Ook hebben zij gevraagd of wij alvast willen nadenken welke praktijkvoorbeelden wij in Westfriesland hebben die gelinkt kunnen worden aan een inhoudelijke thema.

Wat wordt daar dan mee bedoeld?

Stelt u zich voor dat de VNG heeft gekozen voor een inhoudelijke sessie over energietransitie. Energietransitie is de overgang naar een situatie waarin de energievoorziening structureel anders van aard en vorm is dan in het huidige energiesysteem. Een prachtig praktijkvoorbeeld dat daarbij past is de Energie Centrale Westfriesland in Andijk (gemeente Medemblik). Ze boren naar aardwarmte om de kassen te verwarmen.

Tijdens deze sessie kunnen we dan een bezoek brengen aan de Energie Centrale Westfriesland. Hoe mooi zou het dan zijn om zo’n bezoek te combineren met bijvoorbeeld een bezoek aan PWN in Andijk? Met een uniek zonnepark op het IJsselmeer wekken zij energie op; deels op het water, deels op het land. Of denk bijvoorbeeld aan de fantastische bedrijven die samen SeedValley vormen. Een top praktijkvoorbeeld over wereldspelers door innovaties binnen de zaadveredeling, zoals Enza Zaden in Enkhuizen of de Proeftuin Zwaagdijk in Zwaagdijk-Oost. Zo kunnen we laten zien hoe innovatief Westfriesland is en inspireren we anderen. De VNG zal voor die sessie ook zelf sprekers uitnodigen die een boeiend verhaal hebben. Bijvoorbeeld van een wethouder duurzaamheid.


De andere 25 excursies, workshops of sessies mogen vrij worden ingevuld door ons. Denk bijvoorbeeld aan een bezoek aan het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, een rondvaart op een schuit door de Westfriese polders of fietsen op de Omringdijk. Het middagprogramma wordt afgesloten met een ontvangst door de regio Westfriesland.

Avondprogramma


Het avondprogramma bestaat uit een diner en een feest. Zoveel mogelijk gekenmerkt door ondernemers, producten en entertainment uit de regio. Na het avondfeest blijven de deelnemers overnachten in de regio.