Middagsessie

In de afgelopen periode zijn er ideeën geïnventariseerd voor de middagsessies van het VNG Jaarcongres. Meer dan 400 ideeën zijn geopperd, onder andere door collega’s, bestuurders en netwerkpartners. Wat een enthousiasme!

Praktijkvoorbeelden

De inventarisatie is nu afgerond. De lijst met alle ideeën bevatten dubbelingen, hele concrete ideeën of ideeën die nog deels moeten worden uitgewerkt. De aankomende periode gaan we aan de slag met de organisatie van de 50 sessies. We starten samen met de regionale stuurgroep van dit project met de 25 sessies van de VNG. De VNG heeft aan ons gevraagd of wij willen nadenken welke praktijkvoorbeelden wij in Westfriesland hebben die gelinkt kunnen worden aan een inhoudelijk beleidsthema. Ook denken we mee over de mogelijke locaties van de sessies.

Aan de hand van een aantal uitgangspunten toetsten we of een idee voldeed om op een voordrachtlijst te komen. We stelden onder andere de vragen:

  • Past het bij ons doel: is het verrassend en verfrissend, niet alledaags, anders dan anders?
  • Kun je Westfriesland beleven, proeven, voelen, horen, zien of iets doen?
  • Komt de Westfriese mentaliteit naar voren: innovatief, maar niet in pak en met de handen uit de mouwen?
  • Is het een resultaat van onze regionale samenwerking?
  • Past de sessie bij een thema uit het Pact van Westfriesland of bij een thema van de VNG?


Daarnaast keken we ook naar een goede verdeling over de thema’s en over de zeven gemeenten.

Voorzichtig omgaan met informatie

Bent u benieuwd welke praktijkvoorbeelden op de voordrachtlijst zijn gekomen? De lijst bevat ongeveer 35 praktijkvoorbeelden en 8 locaties. Het is belangrijk dat u beseft dat het niet betekent dat deze praktijkvoorbeelden en/of locaties ook daadwerkelijk een plek krijgen in de middagsessies. Het is dus niet slim om bedrijven en/of netwerkpartners hier al over te informeren. We hopen dan ook dat u voorzichtig omgaat met deze informatie.

Excursies, workshops of sessies

En de andere 25 excursies, workshops of sessies mogen vrij worden ingevuld door Westfriesland. Denk bijvoorbeeld aan een bezoek aan het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, een rondvaart op een schuit door de Westfriese polders of fietsen op de Omringdijk. En stond er op de voordrachtlijst een praktijkvoorbeeld waar we toch écht iets mee willen? Dan organiseren we gewoon zelf een inhoudelijke sessie!