UITGESTELD TOT JUNI 2021

Het VNG Jaarcongres komt volgend jaar naar Westfriesland

Regio Westfriesland heeft samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) besloten het Jaarcongres uit te stellen tot juni 2021. De exacte datum is nog niet bekend.

Een van de maatregelen vanuit het Rijk om het coronavirus te bestrijden is dat alle evenementen en bijeenkomsten tot in ieder geval 1 juni niet mogen plaatsvinden. Hoewel het VNG Jaarcongres op 9 en 10 juni zou plaatsvinden, is toch gezamenlijk besloten het congres uit te stellen naar volgend jaar. “Hiermee nemen we als regio en de VNG de verantwoordelijkheid ten aanzien van de volksgezondheid, geven we duidelijkheid in onzekere tijden en worden de partners tijdig geïnformeerd”, aldus burgemeester van Hoorn Jan Nieuwenburg namens de Westfriese bestuurders.

'Verheugd op bezoek aan Westfriesland, maar gezondheid gaat voor'

VNG voorzitter Jan van Zanen: ‘Het is erg jammer dat het Jaarcongres en de Algemene Ledenvergadering dit jaar niet op de voor ons bekende manier plaats kan vinden. Ik had me verheugd op het bezoek aan Westfriesland, maar de gezondheid van eenieder gaat voor alles.’ Het VNG bestuur bekijkt nog in welke vorm hun Algemene Ledenvergadering (een van de onderdelen van het Jaarcongres) dit jaar doorgaat.

Westfiese beleving een jaar later dan gedacht

Het VNG Jaarcongres organiseren is een invulling om de regio nog steviger op de kaart te zetten, om een impuls te geven aan bijvoorbeeld toerisme en horeca en om te laten zien dat Westfriesland in de top tien van meest aantrekkelijke regio’s moet behoren. Door 2500 bestuurders zoveel mogelijk te laten zien, proeven en beleven van de regio, maken ze kennis met het échte Westfriesland en komen ze mogelijk vaker deze kant op. Westfriesland krijgt alsnog de eer om de prachtige regio te laten beleven, alleen een jaar later dan gedacht. Uiteraard is het jammer van al het harde werken van onze partners. Maar de volksgezondheid staat voorop. We werken de aankomende tijd samen met onze partners verder aan de voorbereidingen en organisatie.