Wie doet wat?

De Alliantie Markermeerdijken (hoogheemraadschap en partners) is verantwoordelijk voor het versterken van de dijk. De Alliantie versterkt de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam. De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van de versterkte dijk en het stadsstrand in Hoorn. Hier gaat het om zaken als parkeergelegenheid voor auto en fiets, sport- en spelmogelijkheden, ruimte voor een strandpaviljoen en kiosk, openbare verlichting, bankjes, bomen, dijktrappen, het wandelpad en fietspad. De gemeente en het hoogheemraadschap zijn in 2015 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Ze werken nauw samen om de dijkversterking in Hoorn en de nieuwe recreatiemogelijkheden goed op elkaar af te stemmen.