Wandel- en fietspad langs de kust

De Westerdijk vanaf schouwburg Het Park tot aan het Visserseiland krijgt als versterking een vijf meter brede berm aan de waterzijde van de bestaande dijk. Op de nieuwe berm aan de Westerdijk komt een wandel- en fietspad langs het water. Dit wandel- en fietspad loopt verder over het stadsstrand. De aanleg van het fietspad maakt het mogelijk om langs het water naar Amsterdam te fietsen.

Huidige situatie

Impressie nieuwe situatie