Stadsstrand op de oeverdijk

De dijk vanaf schouwburg Het Park tot aan de Hulk (en verder) krijgt als versterking een oeverdijk. Dit is een nieuwe, zandige dijk die voor de bestaande dijk aan de waterzijde wordt aangelegd. Op de oeverdijk creëert de gemeente een groot stadsstrand waar men kan spelen, wandelen, fietsen, zonnen, sporten, een kop koffie kan drinken bij het strandpaviljoen, of gewoon lekker kan gaan liggen na een duik in het Markermeer. Het stadsstrand wordt ongeveer 130 meter breed en een kilometer lang, en bevindt zich tussen schouwburg Het Park en de Galgenbocht bij de Grote Waal.

Toegang en parkeren

Vanaf de binnenstad kan men direct ten westen van de schouwburg naar het strand toe. Daar komt een verbinding voor auto’s, fietsers en voetgangers. Vanaf de bestaande dijk komen er twee bruggen naar het stadsstrand: een voetgangersbrug ter hoogte van Sterflat 1, en een brug voor voetgangers, fietsers en auto’s ter hoogte van de Galgenbocht. Het stadsstrand heeft 500 parkeerplaatsen. De meeste parkeerplaatsen zijn gelegen bij de uiteinden van het strand: naast de schouwburg en ter hoogte van de Galgenbocht. Op piekdagen kan ook geparkeerd worden in het tussengebied.

Schetsen stadsstrand 2019

Vanuit het basisontwerp stadsstrand dat in 2016 is gemaakt, heeft de gemeente in 2019 samen met Buro Sant en Co zes schetsen gemaakt. De schetsen tonen oplossingen voor de verbeterpunten op het basisontwerp en geven een invulling aan de beleving en uitstraling van het stadsstrand. Op 8 mei 2019 kwamen bijna 300 omwonenden en andere belangstellenden naar schouwburg Het Park om deze schetsen voor het stadsstrand te bekijken en te bespreken met de gemeente. Hieronder de schetsen met teksten zoals destijds gepresenteerd.

Zachte glooiingen, groene vegetatie

Interessant gebied

Door het gebruik van zachte glooiingen ontstaat een interessant gebied waar recreanten het jaar rond kunnen wandelen en fietsen. De glooiingen zorgen voor een afwisselend zicht op de glooiingen zelf, het Markermeer en de Westfriese Omringdijk. De lage bloemrijke vegetatie zorgt voor een groene uitstraling en houdt het zand op zijn plek. De hogere struikgewassen zorgen voor beschutting tijdens warme dagen.

Eigen paden

Wandelaars en fietsers hebben een eigen pad dat tussen of over de glooiingen loopt, los van de rijbaan voor auto’s. Via een rijbaan kunnen auto’s van en naar de parkeerplaatsen op de oeverdijk rijden. De auto’s zijn niet dwars op de rijbaan geparkeerd, maar gegroepeerd in ‘parkeerkoffers’. Door deze indeling en de glooiingen nabij de parkeerkoffers gaan de auto’s meer op in de omgeving en zijn ze minder zichtbaar.

Genieten aan het strand

Wandelen, zwemmen en meer

Het stadsstrand van Hoorn wordt een plek waar men kan spelen, wandelen, fietsen, zonnen, sporten, een kop koffie kan drinken, of gewoon lekker kan gaan liggen na een duik in het Markermeer. In het water duiken kan straks vanaf een duiksteiger bij de strekdam ter hoogte van de Galgenbocht.

Terras op het strand

Een gezellige plek om iets te eten en te drinken op het strand vind je ook nabij de Galgenbocht. Daar zien we kansen voor een strandpaviljoen. En verderop op het strand is er plek voor een kiosk waar je bijvoorbeeld een ijsje kan kopen. Jong en oud kunnen zich vermaken op de verschillende speelplekken en sportveldjes op het strand.

Zicht op Hoorn en toegang strand

Zicht historische binnenstad

De Galgenbocht op de Westfriese Omringdijk is een geliefde plek om te genieten van het zicht op de historische binnenstad van Hoorn. Na de aanleg van het stadsstrand blijft dit mooie uitzicht behouden. Tussen de huidige dijk en het stadsstrand loopt meanderend water dat in breedte varieert, zodat de dijk en het strand meer los van elkaar komen te liggen. De karakteristieke vorm van de Omringdijk blijft daarbij goed tot zijn recht komen.

Toegang strand

Vanaf de bestaande dijk komen er twee bruggen naar het stadsstrand: een brug voor voetgangers, fietsers en auto’s ter hoogte van de Galgenbocht. En een voetgangersbrug ter hoogte van Sterflat 1. Vanaf de binnenstad kan men direct ten westen van de schouwburg naar het strand toe. Daar komt een verbinding voor auto’s, fietsers en voetgangers.

Zicht vanaf balkon Sterflats

Zicht vanaf balkon

Deze schets geeft een beeld van het uitzicht vanaf een balkon van één van de Sterflats. Dit balkon is gelegen op de eerste verdieping. Het laat zien hoe de Westfriese Omringdijk, het stadsstrand en het uitzicht over het water in de nieuwe situatie kan worden beleefd. Unieke gebieden

De oeverdijk wordt vóór de Omringdijk aangelegd (aan de waterzijde). Door van de zandige oeverdijk, die nodig is voor de dijkversterking, een glooiend stadsstrand te maken, maken we het contrast tussen beide dijken groter. De unieke identiteit en de cultuurhistorische waarde van de Omringdijk komt daardoor beter tot zijn recht. Ook het stadsstrand in zijn vorm is uniek voor Hoorn, een nieuw recreatiegebied waar inwoners en bezoekers het hele jaar van kunnen genieten.

Westerdijk en stadsstrand

Wandel- en fietspad

De Westerdijk vanaf schouwburg Het Park tot aan het Visserseiland krijgt als versterking een vijf meter brede berm. Op deze berm komt een wandel- en fietspad langs het water. Dit pad loopt voor de schouwburg langs naar het stadsstrand, en loopt verder tussen of over de glooiingen van het strand. Ter hoogte van de Poldermolen sluit het pad weer aan op de Omringdijk. Wat zijn de volgende stappen?

We gaan graag met u in gesprek over deze schetsen, zodat we de wensen, zorgen, ideeën die uit de gesprekken naar voren komen, zoveel mogelijk mee kunnen nemen in de verdere uitwerkingen van de schetsen. In 2020 willen we samen met u en andere belangstellenden komen tot een ontwerp waarin we definitieve keuzes hebben gemaakt over glooiingen, de ligging van voorzieningen op het stadsstrand en de inrichting van het gebied.