Samen met de stad

Al vroeg in het proces heeft de gemeente, in samenwerking met het hoogheemraadschap, belanghebbenden betrokken en mee laten denken over de plannen voor het aantrekkelijker maken van de Hoornse kust.

Onderzoek

Allereerst heeft de gemeente onderzoek laten doen naar de behoefte aan een strand langs de Hoornse kust. Belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat Hoorn veel potentie heeft voor een levendig stadsstrand voor inwoners en bezoekers uit de regio. Strandjes zijn in de omgeving wel aanwezig, maar een strand met hoogwaardige voorzieningen en zo dicht bij de stad, is uniek. Jong en oud willen gebruik gaan maken van het stadsstrand.

Infomarkten en gesprekken

In 2014 organiseerde de gemeente samen met het hoogheemraadschap informatiemarkten voor mensen die meer wilden weten en ideeën wilden aandragen. In totaal kwamen meer dan 300 geïnteresseerden naar deze infomarkten. Er was veel enthousiasme voor de plannen, en waren er veel vragen en opmerkingen. Meerdere gesprekken en bijeenkomsten met belanghebbenden hebben geleid tot verbeteringen in de plannen, onder andere voor het parkeren bij het stadsstrand.

Inrichting Westerdijk en stadsstrand

Over de inrichting fiets- en wandelpad Westerdijk zijn vanaf 2016 drie bijeenkomsten gehouden waar veel waardevolle inbreng is opgehaald. Begin 2019 is het ontwerp voor de inrichting vastgesteld. Het ontwerp werd overwegend positief ontvangen. Voor meer informatie bekijk de pagina Inrichting Westerdijk. Op 8 mei 2019 kwamen bijna 300 omwonenden en andere belangstellenden naar schouwburg Het Park om de schetsen voor het stadsstrand te bekijken en te bespreken met de gemeente. Voor meer informatie bekijk de pagina stadsstrand.

Sport en spel op het stadsstrand

In september 2020 konden inwoners uit Hoorn en de regio via het platform ‘Voor een mooie stad’ ideeën delen voor de invulling van het Hoornse stadsstrand op het gebied van sport, sport en horeca. Er zijn bijna honderd unieke ideeën gedeeld, en meer dan 3.000 mensen hebben hun stem uitgebracht en/of de ideeën verder aangevuld. Uit de eerste tien ideeën die veel stemmen hebben gekregen, wil de gemeente de volgende ideeën realiseren op het stadsstrand: een voetbalveldje/ sportgedeelte, een beachvolleybalveld, openbare fitnesstoestellen/ calisthenics park, en een speelplek/tuin voor kinderen. Dit worden openbare sport- en speelplekken waar iedereen gratis gebruik van kan maken. Voor de realisatie van sport- en spelmogelijkheden heeft de raad 330.000 euro beschikbaar gesteld (als onderdeel van het totale budget voor het stadsstrand).