Planning

In oktober 2019 is de Alliantie Markermeerdijken voor de kust van Hoorn gestart met het opspuiten van de eerste laag van de oeverdijk. In april 2020 is de Alliantie begonnen met de tweede laag. De Alliantie verwacht dat de aanleg van de oeverdijk, inclusief rustperiodes, zo’n 2,5 jaar duurt. Als de werkzaamheden volgens schema blijven verlopen, betekent het dat de oeverdijk voorjaar 2022 klaar is. Daarna kan de gemeente starten met de aanleg van het stadsstrand. Naar verwachting neemt deze aanleg ongeveer een jaar in beslag. Dat betekent dat in 2023 het stadsstrand klaar is voor gebruik.