Ontwerp stadsstrand

Juni 2020 heeft de gemeenteraad unaniem het ontwerp voor het stadsstrand gekozen. Het college had drie ontwerpen laten uitwerken. Het door de gemeenteraad gekozen ontwerp heeft lichte glooiingen. In het ontwerp is rekening gehouden met de inbreng van inwoners en andere belanghebbenden, de landschappelijke kwaliteiten, de relatie met de Westfriese Omringdijk, de verkeerskundige aspecten, het parkeren, de dijkveiligheid, de kosten en de inpasbaarheid binnen de vergunningen.

Waterveiligheid en vergunningen

Het stadsstrand wordt aangelegd op de oeverdijk. Dit is een primaire waterkering waar strenge eisen voor gelden op het gebied van waterveiligheid. Het gekozen ontwerp voldoet aan deze eisen. Verder past het ontwerp binnen de vergunningen die in oktober 2019 door de uitspraak van de Raad van State definitief zijn geworden.

Parkeren

In totaal krijgt het stadsstrand 500 parkeerplaatsen. Er is één weg voor fietsers en voor automobilisten die parkeren op het stadsstrand. De weg is zo ingericht dat de auto te gast is en daardoor in snelheid wordt beperkt. Er is een apart pad voor voetgangers. In het gekozen ontwerp wordt een hoeveelheid zand aan de oeverdijk toegevoegd die het mogelijk maakt om lichte glooiingen te maken. Door hoogteverschillen in het landschap kunnen de geparkeerde auto’s deels aan het zicht worden onttrokken.

Zicht op Hoornse Hop

Het landschap van het gekozen ontwerp is licht glooiend zonder dat het op een duinlandschap lijkt. Hiermee is een kritiekpunt op eerder getoonde schetsen weggenomen. De hoogte van het landschap is niet hoger dan de hoogte die verplicht is voor waterveiligheid, op twee uitkijkplekken na. Dit zorgt voor het behoud op het weidse uitzicht op het Hoornse Hop.

Investeringen stadsstrand

In december 2020 heeft gemeenteraad unaniem besloten de benodigde investeringen voor het stadsstrand en de Westerdijk beschikbaar te stellen. Voor de realisatie van het gehele project stadsstrand en Westerdijk is in totaal ruim € 13 miljoen begroot. Daarmee kan de gemeente de aanleg en het onderhoud van het stadsstrand, inclusief de zwemsteiger, de sport- en spelmogelijkheden, en het fiets- en voetpad en de inrichting op de steunberm van de Westerdijk realiseren.