Inrichting Westerdijk

Ontwerp Westerdijk Alliantie Markermeerdijken

Het ontwerp van de gemeente voor het wandel- en fietspad langs het water is meegenomen in het ontwerp voor de dijkversterking van de Alliantie Markermeerdijken. Het gaat om het deel dijkversterking tussen Visserseiland en schouwburg het Park. De Alliantie heeft het ontwerp van de gemeente op een aantal punten aangepast. Dit heeft onder andere met eisen op het gebied van waterveiligheid te maken. In de brief aan de gemeenteraad > leest u meer over de benodigde aanpassingen. Op de website van de Alliantie Markermeerdijken > vindt u meer informatie over het ontwerp van de Alliantie. Lees hieronder hoe het ontwerp van de gemeente samen met inwoners tot stand is gekomen.

December 2018/maart 2019:

presentatie en vaststellen ontwerp

Zo’n honderd mensen kwamen op 6 december 2018 naar de bijeenkomst over de nieuwe inrichting van de Westerdijk. De aanwezigen waren overwegend positief over het ontwerp voor het wandel- en fietspad langs het water. De gemeente had de wensen van omwonenden en andere betrokkenen bij de dijk goed meegenomen in het ontwerp.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het gepresenteerde ontwerp voor de inrichting van het wandel- en fietspad in maart 2019 vastgesteld. Dit ontwerp is naar de Alliantie Markermeerdijken gestuurd met het verzoek dit te verwerken in het ontwerp voor de dijkversterking.

Tijdens de bijeenkomst was het ontwerp ook driedimensionaal te zien. Ook u kunt het in 3D bekijken. Het ontwerp voor de toekomstige Westerdijk kunt u driedimensionaal op uw laptop of tablet bekijken of met een Virtual Reality-bril. (Een VR-bril van een paar euro heeft voldoende kwaliteit om de beelden goed kunnen bekijken).

De bijeenkomst in december 2018 was de derde bijeenkomst over dit onderwerp. Lees hieronder wat er in de eerdere bijeenkomsten is besproken.

December 2017:

presentatie eerste ideeën voor de inrichting

Tijdens de tweede bijeenkomst kregen omwonenden en andere geïnteresseerden de eerste schetsen gepresenteerd. In deze schetsen zijn de ideeën en wensen vanuit de eerste bijeenkomst verwerkt. De aanwezigen hebben in gesprek met de gemeente de goede punten en de zorgen meegegeven. Deze inbreng neemt de gemeente mee voor de volgende stappen.

December 2016:

in gesprek over de wensen voor de inrichting

De eerste bijeenkomst in december 2016 was een succes. Bijna zeventig mensen hebben hun ideeën, wensen en zorgen over de inrichting met elkaar en met de gemeente gedeeld.