Drie bruggen verbinden historische dijk met het stadsstrand

Via drie bruggen kan men straks vanaf de historische Westfriese Omringdijk naar het nieuwe Hoornse stadsstrand. In de bruggen komen de Westfriese Omringdijk en het stadsstrand samen. De bruggen zijn ontworpen als strandopgangen, en de vorm van de bruggen is geïnspireerd op de vorm van een historische dijk.

Het toekomstige stadsstrand ligt tussen schouwburg Het Park en de Galgenbocht bij de Grote Waal en komt bovenop de zandige oeverdijk die voor de Hoornse kust is aangelegd. Er zijn straks vier toegangen vanaf de Westfriese Omringdijk (de huidige dijk) naar het stadsstrand. De eerste toegang is aan het begin van het stadsstrand, ten westen van de schouwburg. Daar kunnen voetgangers, fietsers, en automobilisten direct (zonder brug) het stadsstrand bereiken. De andere toegangen gaan via drie bruggen die het water overbruggen tussen de Westfriese Omringdijk en de oeverdijk met het stadsstrand. Ongeveer halverwege het stadsstrand komt een wandelbrug voor voetgangers, en bij het einde van het stadsstrand (vlakbij de Galgenbocht) komt een verkeersbrug voor voetgangers, fietsers, en automobilisten.

Ten westen van het stadsstrand (voorbij de Galgenbocht), loopt de zandige oeverdijk door. De Alliantie Markermeerdijken richt dit deel van de oeverdijk deels in als natuurgebied. Ook het fietspad en wandelpad van het stadsstrand gaan verder over dit deel van de oeverdijk. Deze fiets- en wandelroute wordt met een brug vlakbij de T-splitsing van de Hulk verbonden met de Westfriese Omringdijk. Deze derde brug wordt door de provincie Noord-Holland aangelegd als onderdeel van de recreatieve fietsroute van Hoorn naar Amsterdam.

Dijk en strand komen samen

Het klassieke dwarsprofiel van een dijk is als vertrekpunt genomen bij het ontwerp van de bruggen. Deze komt terug in de kuipvorm van de brug. De brug is ingericht als een duindoorgang, met aan weerszijde van het pad of de weg een zandbed begroeid met grassen. Ook de afrastering op de brug, gemaakt van houten palen en staaldraad, en de vlonders van het voetpad sluiten aan bij de beleving van het strand. De gebruiker gaat als het ware door een smalle duinpan naar het stadsstrand.

Wethouder Arthur Helling: ‘Om te komen tot een eenheid in de drie bruggen, hebben we nauw samengewerkt met de provincie Noord-Holland. Samen hebben we het architecten- en ingenieursbureau Ney & Partners gekozen voor het ontwerp van de bruggen. We zijn enthousiast over het ontwerp. Het zijn geen standaardbruggen geworden, maar bruggen die goed passen bij het oude en nieuwe landschap. Doordat de drie bruggen er hetzelfde uitzien, ontstaat er een rustig en eenduidig beeld. Bij de uitwerking van het ontwerp is goed rekening gehouden met de monumentale status van de Westfriese Omringdijk. Door een innovatieve constructie wordt het monument zowel technisch als visueel zo min mogelijk aangeraakt.’