Visserseiland

Aanpak overlast Visserseiland

Van mei tot en met september is op warme dagen extra toezicht aan de Hoornse kust bij de Westerdijk en het Visserseiland. Vorig jaar in de zomermaanden is hiermee gestart. Bewoners en ondernemers hadden veel overlast van groepen jongeren. Dat ging om geluidsoverlast, vernielingen, parkeren op toegangswegen, rondslingerend afval.


Extra maatregelen

Begin maart 2018, voor de start van het zomerseizoen, organiseerde de gemeente een bijeenkomst met bewoners van Visserseiland om te bespreken of er nog extra maatregelen nodig zijn. De bewoners gaven aan dat de maatregelen die in 2017 zijn genomen al voor een behoorlijke verbetering hebben gezorgd. Doordat het grasveld voor het appartementencomplex is vervangen door bramenstruiken, is er minder overlast direct voor de appartementen. Wel gaven aanwezigen aan dat er behoefte is aan toezicht tijdens de nachtelijke uren. De gemeente heeft daarop extra toezicht geregeld. Vanaf mei wordt er donderdag-, vrijdag-, en zaterdagnacht extra gesurveilleerd door toezichthouders van de gemeente. Ook gaat de gemeente in gesprek met bewoners, restaurant Zuid en Notwin over het plaatsen van een paal in het straatje naar restaurant Zuid, om te voorkomen dat daar wordt geparkeerd.