Nieuws

23 maart 2020

Zeldzame opgraving Kerkplein

Op het Kerkplein in Hoorn wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de resten van de laatmiddeleeuwse kerk. Bij dit onderzoek is een muurtje opgegraven, gemaakt van dijbenen en schedels. Zulke knekelmuren zijn zeldzaam. De huidige kerk is veel kleiner dan de voorgangers. Daarom worden ook midden op het plein kerkmuren en daarbinnen menselijke skeletten gevonden. Herinrichting van het Kerkplein In januari 2020 is de gemeente gestart met de herinrichting van het Kerkplein. Omdat er op enkele plekken ook in de bodem wordt gegraven, was de kans op archeologische resten groot. Op de locatie waar nu wordt gewerkt, wordt een waterelement neergezet. De put die nodig is voor het waterreservoir en de besturing gaat ongeveer 3 meter diep. Deze put ligt nabij de plek waar vroeger de zuidmuur van de grootste kerk stond.

Vervolg van het onderzoek Deze week doen archeologen van de gemeente verder onderzoek op de plek van het toekomstige waterelement. Ook wordt uitgezocht wat de knekelmuur nu precies betekent. Vergelijkbare muurtjes zijn bekend van de Sint Bavokerk in Gent (België). Het maakt wellicht deel uit van een bottenhuisje of een mortuarium. Mogelijk heeft het te maken met de reis naar het hiernamaals Ook zal naar de ouderdom van deze bijzondere muur worden gekeken. De botten worden vakkundig verwijderd en later herbegraven. Het is nog onbekend wat zich op grotere diepte bevindt. Na het onderzoek worden de put en het waterelement geplaatst. Naar verwachting is het waterelement eind april/begin mei klaar.

Geen inloopspreekuur

Vanwege de Corona-maatregelen is er voorlopig tot en met 6 april geen inloopspreekuur in de Statenpoort. Wie vragen heeft kan deze via kerkplein@hoorn.nl of 0229 25 22 00 stellen.

19 maart 2020

Breestraat aan de beurt

Donderdag 19 maart 2020 zijn de werkzaamheden in de Breestraat gestart. Eerst wordt het straatwerk verwijderd en daarna gaat de nieuwe bestrating erin. Naar verwachting is de Breestraat drie weken afgesloten. Dit betekent een omleidingsroute en een andere locatie voor de zaterdagmarkt. De kramen van de zaterdagmarkt zijn vanaf 21 maart te vinden op de Gouw, het Breed en het Grote Noord. De omleidingsroute staat op www.hoorn.nl/werkaandeweg.

In nauw overleg met aannemer Van der Weerd Grafhorst is besloten door te gaan met de werkzaamheden. We houden daarbij de ontwikkelingen rondom de Corona-maatregelen goed in de gaten. Mochten er extra maatregelen aangekondigd worden, die consequenties hebben voor de werkzaamheden, dan bekijken we opnieuw of en hoe voortgang mogelijk is.

Werkzaamheden achter de Grote Kerk Het aanbrengen van de bestrating achter de Grote Kerk is bijna klaar. De (nacht)temperatuur bepaalt wanneer het voegwerk kan worden uitgevoerd. De verwachting is dat het hele gebied achter de Grote Kerk eind volgende week toegankelijk is via het parkeerterrein bij Oranje Binnen.

12 maart 2020

De kers op het straatwerk

Het eerste deel van de nieuwe bestrating is gevoegd. Aan het einde van de week is dit deel weer open voor auto’s en kan er worden geparkeerd. Het gebied is dan vanaf de Nieuwstraat bereikbaar. Speciale voeg Een speciale voegvulling zorgt er mede voor dat het straatwerk netjes blijft liggen. Eerst zijn de stenen goed schoon gespoten. Hierdoor komt er geen vuil in de voegen. Het voegwerk maakt het straatwerk helemaal af en geeft het meteen een andere uitstraling. Gestart in fase 2 Er wordt ook al gewerkt aan de tweede fase; het gedeelte vanaf de Peperstraat tot aan de Breestraat. Ook hier wordt eerst grond ontgraven, dan de fundering van de weg aangebracht en tenslotte het straatwerk. Nog even en dan is de bestrating achter de Grote Kerk helemaal vernieuwd en kunnen bewoners en bezoekers er weer volop gebruik van maken. Bekijk de volgorde van de werkzaamheden op de pagina Vraag en antwoord.

6 maart 2020

De vaart zit erin

De stratenmakers hebben de slag flink te pakken. Het werk gaat sneller dan verwacht. Het is nu al goed te zien hoe het plein er van gevel tot gevel uit komt te zien. De eerste Oudhollandse lichtmasten zijn ook geplaatst; er komen alleen nog andere lampenkappen op. Op maandag 9 maart starten de bestratingswerkzaamheden in de tweede fase, het gedeelte tussen de Peperstraat en de Breestraat.

Bijzondere opgravingen De huidige kerk is de derde kerk die op het Kerkplein staat. De vorige kerken waren flink groter dan de kerk die er nu staat. Vroeger werden er mensen in de kerk begraven. Hierdoor zijn er soms dus bijzondere vondsten in het gebied rondom de kerk. Deze week troffen ze tijdens de graafwerkzaamheden een aantal grafkisten aan in nog redelijk goede staat. Er is ontgraven tot aan de bovenkant van de kist. Onze archeologen hebben de informatie over de opgraving en de bijbehorende foto’s vastgelegd. Daarna is het weer zorgvuldig afgedekt met de fundering voor het straatwerk.

27 februari 2020

Eerste Portugese keitjes

Nadat vorige week de aannemer is gestart met het verwijderen van de bestrating in de eerste fase, zijn deze week de eerste Portugese keitjes gestraat. Wethouder Samir Bashara en Annet Kwantes namens de werkgroep hebben de eerste keitjes aangebracht. Dit gebeurde onder toeziend oog van de stratenmakers, pers en publiek. Wanneer het weer meewerkt duren de werkzaamheden in de eerste fase tot en met 15 maart. Hoe het plein aan de voorzijde eruit komt te zien, is zichtbaar op de twee bouwborden die deze week voor de kerktoren zijn geplaatst.

20 februari 2020

Werkzaamheden gestart

Dinsdag 18 februari is aannemer Van der Weerd Grafhorst BV gestart met het verwijderen van de bestrating in de eerste fase. De volgorde van de werkzaamheden is met de klok mee rondom de Grote Kerk. De eerste fase is vanaf de nieuwe toegang naar het terrein van Intermaris tot aan de Peperstraat. Na het verwijderen van de bestrating wordt eerst de fundering van de weg aangebracht. Daarna start het straatwerk. Bewoners van de Grote Kerk en hun bezoekers kunnen langs Oranje Binnen rijden. Voor de toegang naar het terrein van Intermaris kunt u niet parkeren. Net als op vier betaald parkeerplaatsen recht voor Oranje Binnen.

14 februari 2020

Vernieuwing Kerkplein van start

Vanaf dinsdag 18 februari starten de bestratingswerkzaamheden op het Kerkplein. De planning is dat het Kerkplein begin juni helemaal klaar is. Het Kerkplein wordt gelijkvloers, krijgt bomen en bankjes en ook een waterelement. Het wordt een plein waar voetgangers de ruimte hebben en auto’s, fietsen en scooters te gast zijn.
Een werkgroep van ondernemers, bewoners en gemeente hebben samen met een ontwerpbureau het ontwerp gemaakt.

Volgorde werkzaamheden
Het werk gebeurt in 10 fasen zodat de overlast zoveel mogelijk beperkt blijft. In de week van 18 februari start de aannemer met het leggen van Portugese keitjes in het gedeelte vanaf Kerkplein 26 tot aan de Peperstraat. Dat is de eerste fase. Daarna werken ze met de klok mee rondom de Grote Kerk. Na de achterkant van de kerk is de Breestraat aan de beurt. Daarna verplaatst het werk richting de Kerkstraat en vervolgens de voorkant van de kerk. De planning is dat het gebied rondom de Grote Kerk in juni klaar is. Naar verwachting wordt de Nieuwstraat na de kermis opnieuw bestraat. In deze straat komen geen Portugese keitjes maar worden de gebakken klinkers hergebruikt.

Ontwerp
Met de gelijkvloerse bestrating krijgen voetgangers voorrang en zijn andere verkeersdeelnemers te gast. Op het Kerkplein komt meer groen en het biedt de mogelijkheid om op een van de bankjes te gaan zitten. Ook komt er een waterelement met spuitertjes. Aan de randen van het Kerkplein zijn verschillende terrassen mogelijk. In de zomer zijn er 25 betaalde parkeerplaatsen en in de winter is er ruimte voor 22 extra parkeerplaatsen. Het aantal vergunningparkeerplaatsen blijft gelijk. Het ontwerp is gemaakt door een werkgroep met daarin een afvaardiging van horecaondernemers en winkeliers, Ondernemers Stad Hoorn, Vereniging Oud Hoorn, bewoners Grote Kerk, de eigenaar van het hotel, de gemeente en MTD Landschapsarchiten.

20 december 2019

Start werkzaamheden herinrichting Kerkplein

In de loop van de week van 6 januari 2020 start de aannemer met de voorbereidende werkzaamheden door het maken van de nieuwe ingang van het parkeerterrein van Intermaris achter de Grote Kerk. De levering van de Portugese keitjes en de Oudhollandse lichtmasten heeft helaas vertraging.

De verwachting is dat we in de tweede week van februari starten met de bestratingswerkzaamheden. De planning is nog steeds om begin juni met het Kerkplein klaar te zijn. Daarom gaat de aannemer met meerdere ploegen en grotere oppervlaktes tegelijk werken. De overlast wordt korter maar wel heviger. De volgorde van de werkzaamheden blijft gelijk. We starten nog steeds aan de noordzijde van de Grote Kerk, ter hoogte van Oranje Binnen en gaan met de klok mee rond de Grote Kerk.

1 november 2019

Informatiebijeenkomst voor omwonenden

De voorbereidingen voor de herinrichting van het Kerkplein zijn in volle gang. Half november leggen we ter hoogte van Oranje Binnen een proefvak aan van de nieuwe bestrating. Met het proefvak krijgt u een beeld van hoe het nieuwe plein eruit komt te zien.

Op maandag 25 november 2019 is er een informatiebijeenkomst voor omwonenden over de verschillende fases van de werkzaamheden op het Kerkplein. Omwonenden hebben hierover een brief gekregen.

30 oktober 2019

Herstel fundering kerktoren

De gemeenteraad heeft op 29 oktober besloten dat de fundering van de kerktoren van de Grote Kerk hersteld wordt. Naar aanleiding van een funderingsonderzoek blijkt dat de kerktoren langzaam scheef komt te staan. Over enige jaren kan serieuze schade ontstaan. Gelet op de verbouwing van de Grote Kerk en de herinrichting van het Kerkplein herstellen we de fundering van de kerktoren nu meteen. Hierdoor wordt verdere scheefstand van de kerktoren voorkomen en blijven de kosten en de overlast beperkt.

De voorbereidende werkzaamheden aan de kerktoren starten eind november/begin december. De werkzaamheden duren tot en met maart 2020.

30 juli 2019

Werkzaamheden Kerkplein begin 2020 van start


We willen de werkzaamheden op het Kerkplein afstemmen op de werkzaamheden aan de Grote Kerk. Daarom starten de werkzaamheden aan het Kerkplein begin 2020. De ondernemer die de Grote Kerk wil verbouwen tot hotel en horecagelegenheid, heeft hiervoor een vergunning aangevraagd bij de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders is van plan hieraan mee te werken. De aanvraag, het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken kunt u tot 28 augustus 2019 inzien in het stadhuis. Daarna neemt het college een besluit over het verlenen van de vergunning.

De verwachting is dat de ondernemer nog voor het einde van het jaar start met de werkzaamheden aan de Grote Kerk. De werkzaamheden op het Kerkplein gaan dan begin 2020 van start. Het streven is nog steeds in het voorjaar van 2020 klaar te zijn met de herinrichting van het Kerkplein, Breestraat, Kerkstraat en Nieuwstraat.

14 februari 2019

Start graven van proefsleuven

Binnenkort starten we op het Kerkplein met het graven van proefsleuven. De proefsleuven geven inzicht in de exacte ligging van kabels en leidingen. Dit is belangrijk voor waar bijvoorbeeld een boom wordt gepland. Ook vindt er bodem- en archeologisch onderzoek plaats. Met de ondernemers in de binnenstad is de afspraak gemaakt dat er tijdens het zomerseizoen geen werkzaamheden zijn aan het Kerkplein. Daarom starten de werkzaamheden op zijn vroegst na de zomer. De daadwerkelijke start hangt af van de werkzaamheden aan de Grote Kerk. De bedoeling is dit zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat de overlast wordt beperkt.

Ondertussen is de werkgroep met een extern ontwerpbureau bezig met de technische uitwerking van het ontwerp. De werkgroep bestaat uit een afvaardiging van horecaondernemers en winkeliers, Ondernemers Stad Hoorn, Vereniging Oud Hoorn, bewoners, de eigenaar van de Grote Kerk en de gemeente.

26 september 2018

Raad akkoord met plan voor nieuw Kerkplein

De Hoornse raad is akkoord met het plan voor een nieuwe inrichting van het Kerkplein. De raad koos voor het meest uitgebreide ontwerp, het zogenaamde ‘shared space optima forma’. Dit ontwerp gaat uit van een vlakke bestrating in natuursteen zonder verhoogde stoep, waardoor de auto echt te gast is op het plein. Als alles volgens plan verloopt, is het nieuwe Kerkplein in 2019 al klaar.

5 juni 2018

Presentatie ontwerp Kerkplein

In de afgelopen weken heeft een werkgroep van ondernemers, bewoners en de gemeente met een ontwerpbureau een ontwerp voor het Kerkplein gemaakt. De werkgroep laat dit ontwerp graag aan bewoners, ondernemers en bezoekers van het Kerkplein zien. Geïnteresseerden zijn van harte welkom op woensdag 13 juni 2018 in de Bibliotheek Hoorn, Wisselstraat 8. De inloop is vanaf 18.45 uur. De bijeenkomst start met een presentatie om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Het ontwerp is vanaf 14 juni ook online te zien via www.hoorn.nl/kerkplein.

20 december 2017

Raad neemt besluit over toekomst Kerkplein

De Hoornse raad wil dat het college samen met een werkgroep met de OSH, bewoners en ondernemers rond het Kerkplein een gezamenlijk plan voor een aantrekkelijk Kerkplein uitwerkt. Dit plan mag 20 tot 30 parkeerplaatsen bevatten en moet rekening houden met de verschillende functies en ontwikkelingen op het plein.

14 december 2017

Raad bespreekt toekomst Kerkplein

In december buigt de gemeenteraad zich over vijf toekomstscenario’s voor een nieuwe en aantrekkelijker inrichting van het Kerkplein. De scenario’s komen voort uit de evaluatie van de proef op het Kerkplein. Uit de evaluatie blijkt dat de bewoners en ondernemers uit de omgeving van het Kerkplein verdeeld zijn. De helft wil 10 of minder parkeerplaatsen, de andere helft 30 of meer parkeerplaatsen. De rest van de stad spreekt een duidelijke voorkeur uit voor het scenario met 10 parkeerplaatsen.

16 oktober 2017

Gemeente vraagt mening inwoners en ondernemers


Van maandag 16 tot en met donderdag 19 oktober 2017 kunnen inwoners, ondernemers en bezoekers van Hoorn via een online enquête hun mening geven over hoe het Kerkplein er in de toekomst uit moet zien. De uitkomst van deze enquête wordt meegenomen in een raadsvoorstel over de inrichting van het plein, waarover de raad in december een besluit zal nemen.

24 mei 2017

Raad stuurt proef Kerkplein bij

De gemeenteraad van Hoorn wil dat het college zo snel mogelijk parkeerplaatsen op het Kerkplein terugbrengt. Ook wil de raad dat het college met ondernemers en bewoners in gesprek gaat over het vervolg van de proef voor de herinrichting van het plein. Dat besloot de raad op dinsdag 24 mei 2017.

24 maart 2017

Proef voor nieuw Kerkplein van start

Half april 2017 start de proef om van het Kerkplein een aantrekkelijk plein te maken. Er komt meer groen en er komen zitplekken op het plein, de meeste betaalde parkeerplaatsen verdwijnen en fietsenrekken verhuizen. In juni volgt een afsluiting van de Kerkstraat. Deze proefperiode is om ervaring op te doen voor een definitief plan voor een nieuw Kerkplein. De afgelopen tijd hebben daar veel mensen over meegedacht en ideeën voor aangeleverd.

18 januari 2017

Samen voor een aantrekkelijk Kerkplein

Samen met bewoners en ondernemers wil de gemeente Hoorn van het Kerkplein een aantrekkelijk plein maken: een plein waar je wilt zijn en elkaar ontmoet. Iedereen uit Hoorn kan meedenken op een online discussieplatform via www.hoorn.nl/kerkplein en tijdens een inspiratiebijeenkomst op zaterdag 4 februari 2016 in Het Huis Verloren.