Welkom bij de gemeente Hoorn!

Je hebt ervoor gekozen om voor deze prachtstad te werken. Werken bij gemeente Hoorn betekent werken voor 73.000 inwoners, in diverse wijken. Voor duizenden ondernemers en voor duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland.

Hoorn is een levendige stad met een prachtig historisch hart, mooie voorzieningen, aantrekkelijke woonwijken, authentieke dorpen en een goede economie. Er liggen goede kansen om onze stad te verrijken en te versterken. We hebben te maken met grote maatschappelijke opgaven die we moeten aanpakken om aantrekkelijk en sterk te blijven. Hierin staan we niet alleen, maar trekken we vaak op met andere gemeenten uit de regio.

Samen met jou werken we aan de toekomst van Hoorn. Aan een klimaatneutrale toekomst met voldoende woningen en een verbeterde verbinding met Amsterdam. Een toekomst met het grootste stadsstrand van Nederland, goede zorg, meer werkende inwoners en minder armoede en schulden. Een toekomst waarin we een heel aantrekkelijk stationsgebied ontwikkelen voor ondernemers, inwoners en forensen. Een toekomst waarin we Hoorn promoten als ‘dé Stad van de Gouden Eeuw’. Deze opgaven zijn leidend in wat we doen. Om daar invulling aan te geven werken we integraal met elkaar samen, met veel trots, vertrouwen en werkplezier.

We hebben een waslijst aan uitdagingen waar we met zijn allen op z’n Westfries de schouders onder zetten.

Heel veel succes met je nieuwe baan. We zien je snel!

Gemeentesecretaris Frans Mencke en Burgemeester Jan Nieuwenburg.

In dit magazine:

Introductieprogramma

Aan de slag

Bestuur en ambities