Personele zaken

Motion: ons selfservice personeelssysteem

Via Motion kun je een aantal personele zaken zien en zelf regelen:

 • Verlof aanvragen en aankoop/verkoop van verlof.
 • Wijzigingen doorgeven (bijvoorbeeld huwelijk, kinderen of adreswijziging).
 • Loonstroken en jaaropgaves downloaden.
 • Declaraties indienen.
 • Je Individuele Keuze Budget beheren.

Cao en personeelshandboek

De Cao Gemeenten en ons Personeelshandboek vind je online. Daarin staan alle geldende arbeidsvoorwaarden, regelingen en een aantal procedures. Je komt er eenvoudig via Hoi! en Motion. We raden je aan om een aantal onderwerpen goed te lezen, omdat we van elke medewerker verwachten dat je bekend bent met:

 • Verzuimprotocol
 • Agressieprotocol
 • Regeling Bedrijfsmiddelen
 • Gedragscode
 • Kledingcode
 • Checklist thuiswerkplek
 • Privacyverklaring

In de Wegwijzer op Hoi! staat heel veel informatie over de personele zaken (HR). Kijk er eens rustig rond. Als je meer wilt weten kun je dat aan je leidinggevende vragen. Je kunt ook terecht bij de Backoffice HR of één van de HR-specialisten.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de belangen van het personeel. De OR bestaat uit werknemers die namens het personeel het gesprek voeren met de directie. De OR praat mee over beslissingen die het bedrijf neemt. De OR geeft advies op twee vlakken:

 • Bedrijfseconomisch
 • Personeelsbelangen

Bedrijfseconomisch is bijvoorbeeld als het gaat om een overname of fusie. Dan kan de OR daar haar mening of advies over geven. En de OR praat mee over personeelsbelangen: Zijn de arbeidsomstandigheden goed? Genoeg rusttijden? Genoeg werkoverleg? Worden de medewerkers gelijk behandeld en beloond?

De OR heeft een eigen groep op Hoi!. Volg deze groep en zo blijf je op de hoogte van wat er speelt. In je introductieprogramma maak je kennis met de OR en woon je een vergadering van ze bij.