Bestuur en ambities

In gemeenteland is er een splitsing tussen het bestuur en de organisatie. De medewerkers voeren het werk uit en zijn daarin afhankelijk van de beslissingen die in het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad zijn genomen. De gemeentesecretaris geeft als algemeen directeur leiding aan de organisatie en stuurt op een goede uitvoering.

Gemeenteraad

  • In de gemeenteraad zitten 35 leden die bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen gekozen zijn door de inwoners van de gemeente Hoorn.
  • De gemeenteraad is het hoofd van de gemeente en neemt de beslissingen over de belangrijkste plannen voor de gemeente Hoorn.
  • De gemeenteraad controleert of het college de maatregelen uitvoert zoals de raad die besloten heeft.
  • De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffier.

College van burgemeester en wethouders

  • In het college zitten de burgemeester en vijf wethouders. De burgemeester is door de Kroon (ministerraad en koning) benoemd en de wethouders door de gemeenteraad.
  • Het college voert de plannen die de gemeenteraad heeft vastgesteld uit. Over de uitvoering van maatregelen mag het college zelf besluiten.
  • Het college wordt ondersteund door de gemeentesecretaris en de medewerkers van de gemeente Hoorn.

Bestuurlijke ambities

Om ook in de toekomst een levendige en aantrekkelijke stad te blijven moet Hoorn ‘meer stad’ worden. Deze ambitie staat centraal in de koers en keuzes die wij als gemeente maken. In lijn met deze ambitie moeten wij de stap maken van beheer naar ontwikkeling van onze stad. Het vraagt om andere keuzes en prioriteiten, gericht op de groei van onze stad. Hoorn heeft veel kwaliteiten en daarmee veel potentie om dit mogelijk te maken. Bekijk voor meer informatie over de ambities:

Bestuursproces

Als medewerker van de gemeente Hoorn werken we plannen uit en bereiden wij besluiten voor directie, college en raad voor. Hoe dat werkt, lees je op Hoi!

Regio Westfriesland

Samen met zes andere gemeenten werken we aan onze regionale ambities. We hebben hiervoor met elkaar het ‘Pact van Westfriesland’ gesloten. Meer over de regionale samenwerking vind je op www.regiowestfriesland.nl.